Tork - trvale udržitelný život mimo domov

22.1.2022

V dnešní době lidé tráví stále více času mimo domov – v práci, v hotelích, ve školách, restauracích nebo na letištích. Poptávka po udržitelných řešeních stále roste. Jsme světovým lídrem na poli profesionální hygieny a naším posláním je zajistit větší udržitelnost života mimo domov. Udržitelnost se stala středobodem naší obchodní strategie. Zaměřujeme se primárně na oblasti, v nichž můžeme mít největší vliv, a v těchto oblastech máme velké ambice.

Produkty a služby Tork vám ve vašem podnikání pomohou zlepšit výsledky v oblasti udržitelnosti. Zlepšují kvalitu života zaměstnanců a návštěvníků a minimalizují množství odpadu a emise uhlíku díky produktům a řešením, která vyhovují principům cirkulární ekonomiky a umožňují efektivní využívání zdrojů.

Naše oblasti zaměření

Naše oblasti zaměření

Blahobyt

Hygiena, zdraví a pocit blahobytu spolu úzce souvisejí. Investováním do lepší hygieny ve vašem podniku dáte všem najevo, že vám na nich záleží, a získáte výhody spojené s lepším zdravím a menší mírou absencí u zaměstnanců a spokojenějšími zákazníky a návštěvníky. Naším cílem v Tork je zajistit vyšší hygienické standardy pro všechny a zlepšit kvalitu života na pracovišti. Víme, že zdraví a pocit pohody jsou pro fungování organizace nezbytné.

V hotelích, restauracích a kavárnách hraje hygiena klíčovou roli. Odpovídající hygienické postupy pomáhají v prevenci šíření nemocí z kuchyně na zákazníky a jsou zárukou toho, že všechny prostory v podniku budou neustále čisté a reprezentativní. 

Protože správa zařízení může být stresující a fyzicky náročná, vyvinuli odborníci v Tork řešení, která ji usnadní a zefektivní.  Dejte ve spolupráci s Tork lidem ve vaší firmě najevo, že vám na nich záleží, a zajistěte, aby byli zdravější a cítili se více v pohodě. 

Více z méně

Více z méně

V Tork se zaměřujeme na vývoj produktů a řešení, která pomáhají našim zákazníkům minimalizovat množství odpadu a získávat více z menšího množství zdrojů. Pro nás to znamená přehodnotit způsob, jakým navrhujeme a vyrábíme produkty napříč celým hodnotovým řetězcem.
 
Výrobky Tork pomohou vaší společnosti minimalizovat spotřebu a snížit množství odpadu, takže omezíte dopady na životní prostředí a zajistíte si vyšší efektivitu nákladů. To je také v souladu se změnami v zákonné oblasti, které se zaměřují na efektivní využívání zdrojů, i změnami v chování spotřebitelů s cílem omezit používání a spotřebu výrobků.
Cirkularita

Cirkularita

Pro značku Tork je cirkulární ekonomika spojena s novým náhledem na naše podnikání s cílem efektivněji využívat zdroje a snižovat objem odpadu. Chceme navrhovat produkty a služby, které splňují požadavky cirkulární společnosti. Díky partnerství se stejně smýšlejícími společnostmi můžeme dosáhnout uzavřeného životního cyklu výrobků v oblasti profesionální hygieny.

Ujali jsme se role lídra v transformaci sektoru profesionální hygieny z lineárního na cirkulární. S tím je spojená nutnost přejít na nové podnikatelské modely, které řeší odpovědné využívání zdrojů na základě „návrhu odpovídajících výrobků, snižování spotřeby, renovace a recyklace“ a odpad přeměňují v nové zdroje.

Můžeme vám pomoci něco najít?