Whistleblowing

Vnitřní oznamovací systém Sedláček s.r.o.

Společnost Sedláček s.r.o. zřídila na základě českého zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“) vnitřní oznamovací systém. Pro podání oznámení o možném protiprávním jednání se můžete obrátit na níže uvedenou příslušnou osobu, která primárně přijímá a zkoumá důvodnost oznámení a následně navrhuje opatření k nápravě zjištěného protiprávního stavu.

Společnost Sedláček s.r.o. přijímá a vyřizuje oznámení podaná osobami, které jsou u ní v základním pracovněprávním vztahu nebo osobami vykonávajícími pro ni odbornou praxi nebo stáž, případně se u ní ucházeli o práci nebo jinou obdobnou činnost. Společnost Sedláček s.r.o. v souladu s ustanoveními § 9 odst. 2 písm. a) a písm. b) bod 3 zákona vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro společnost Sedláček s.r.o. nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů.

Oznámení můžete podat libovolným způsobem

  • písemně prostřednictvím dále uvedeného e-mailu oznameni@sedlacek-karcher.cz či poštou 
  • telefonicky prostřednictvím níže uvedeného telefonního kontaktu
  • osobně (pro sjednání osobního podání nás kontaktujte na níže uvedené e-mailové adrese)

Příslušná osoba společnosti Sedláček s.r.o. podle zákona o ochraně oznamovatelů:

Ivana Romová  telefon  +420 724 819 554

Poštovní adresa: Sedláček s.r.o., Hanuše Jelínka 488, Příbram V-Zdaboř, 261 01 (při využití tohoto způsobu podání uveďte na obálku i jméno příslušné osoby)