Tork - Myslíme na udržitelnou budoucnost

26.1.2022
Myslíme na udržitelnou budoucnost

Myslíme na udržitelnou budoucnost

Naším posláním v Tork je zajistit větší udržitelnost v rámci života mimo domov. Myslíme na budoucnost a vyvíjíme produkty a řešení odpovídající principům udržitelnosti, která našim zákazníkům pomohou dosáhnout jejich cílů v této oblasti. Tímto způsobem řešíme důležitá témata udržitelnosti, jako je odpovědné získávání vláken a snižování uhlíkové stopy našich produktů

Vlákna z udržitelných zdrojů 

V roce 2018 aktualizovala naše mateřská společnost Essity svou politiku v oblasti zajišťování zdrojů čerstvých dřevních vláken a nastavila si vyšší cíle. Cílem je, aby všechny dřevní suroviny, které nakupujeme, pocházely od dodavatelů certifikovaných podle standardů FSC® (Forest Stewardship Council®). 
Cíle založené na vědě

Cíle založené na vědě

Naše cíle v oblasti omezování emisí CO2 byly v roce 2018 schváleny iniciativou Science Based Targets. Zahrnují absolutní cíle v oblasti energie, elektřiny, dopravy, surovin, dodavatelů a odpadu. 

Společnost Essity se také zavázala snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů souvisejících s nákupem základních surovin, dopravou a odpadem v rámci provozu a zpracování prodávaných výrobků po skončení jejich životního cyklu o 18 % (výchozím rokem je rok 2016). Do roku 2030 chce také snížit emise skleníkových plynů ze spotřeby energie v rámci společnosti a nakupované elektrické energie (rámec 1 a 2) o 25 % (výchozí rok 2016). 

Alternativní vlákna

Alternativní vlákna

Přibližně polovina pšeničné slámy na světě se v současnosti likviduje. Aby společnost Essity a její značka Tork mohly tento zdroj využít, investovaly do nové technologie výroby vláken z obnovitelné pšeničné slámy. Společnost Essity vybuduje v německém závodě v Mannheimu zařízení na výrobu alternativních vláken odpovídající principům udržitelnosti, které by mělo být uvedeno do provozu ve druhé polovině roku 2020. Buničina se bude vyrábět z pšeničné slámy pocházející od místních farmářů. Pšeničná sláma je nepotřebným přebytkem po sklizni pšenice. Přibližně polovina pšeničné slámy na světě se likviduje. Buničina ze slámy bude přidávána do některých spotřebních a profesionálních hygienických produktů vyráběných v Mannheimu. Jedná se o inovaci v rámci cirkulární ekonomiky, která zlepší celkový dopad našich výrobků na životní prostředí, protože je obnovitelná a spotřebovává méně vody a energie. 

Kompostovatelnost 

Cílem značky Tork je nabízet výrobky z hygienického papíru, které splňují požadavky na kompostovatelnost. Jedná se o cirkulární řešení dostupné v USA, které u řady produktů z našeho sortimentu zajišťuje odpovědným způsobem ukončení jejich životního cyklu. Kompostovatelnost výrobku znamená, že výrobek lze přirozenou cestou rozložit, např. působením mikroorganismů, a to způsobem, který neškodí životnímu prostředí. 

Jednotlivé certifikace, se kterými se můžete setkat na produktech značky Tork

FSC

FSC

FSC (Forest Stewardship Council) je nezávislá certifikace třetí strany, která potvrzuje odpovědný výběr zdrojů dřeva a materiálů z dřevních vláken, jako je buničina. FSC je nejuznávanější certifikací zodpovědné správy lesů. Aktivně pracuje na ochraně stanovišť živočichů, práv domorodých obyvatel, práv dělníků i ochraně oblasti se značným nebo kulturním významem.

Další informace naleznete na tránkách FSC.

EU Ekolabel

EU Ekolabel

Jedná se o program, v němž je výrobkům, které splňují jedny z nejvyšších světových ekologyckých norem, udělována ekologická značka evropské unie. Papírové produkty se značkou EU Ecolabel, které splňují tuto normu, jsou vyrobené z recyklované vlákniny nebo z nerecyklované vlákniny pocházející ze 100% udržitelně zpracovyných lesů.

Další informace naleznete na stránkách EU Ecolabel.

Blauer Engel

Blauer Engel

Blauer Engel je první ekologická značka používaná na světě v Německu. Stanovuje vysoké standardy pro ekologický desing výrobků a v posledních 40 letetech se osvěčila jako spolehlové vodítko pro udržitelnější spotřebu. Produkty a služby jsou vždy hodnoceny po celou dobu jejich životnosti.

Další informace naleznete na stránkách Blauer Engel.

Nordic Swan

Nordic Swan

Ekologická značna Nordic Swan se používá od roku 1989, kdy Severská rada ministrů zavedla symbol "labutě", aby pomáhala spotřebitelům ve výběrů produktů šetrných k životnímu prostředí. Kritéria byla stanovena s ohledem na životní cyklus: výrobek musí splňovat požadavky po celou dobu své životnosti, od doby, kdy je vyroben, až po okamžik recyklace.

Další informace naleznete na stránkách Nordic Swan.

Pojďte efektivněji využívat zdroje a snižovat objem odpadu

Odesláním formuláře souhlasím, že může dojít ze strany společnosti Sedláček s.r.o. ke zpracování mých osobních údajů v tomto formuláři uvedených, Viz. Ochrana osobních údajů.

Odesláním souhlasím, aby společnost Sedláček s.r.o. jako správce zpracovávala moje osobní údaje v rozsahu uvedeném v tomto formuláři za účelem zodpovězení dotazu. Další informace ke zpracování naleznete v informacích o ochraně osobních údajů.