Fotovoltaické systémy

22.5.2024

Fotovoltaické systémy

Instalace fotovoltaické elektrárny v areálu společnosti Sedláček s.r.o.

Registrační číslo: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0004703

Popis projektu:
Realizace fotovoltaické elektrárny v areálu společnosti Sedláček s.r.o. o výkonu 99,36  kWp. Elektrická energie, která bude vyrobena FVE, bude využívána v celém areálu společnosti (odběrném místě).

Cíle projektu:
Cílem projektu je zvýšení instalovaného výkonu zdrojů fotovoltaické energie a snížení energetické náročnosti objektu pro podnikání na adrese Zdaboř 488, Příbram prostřednictvím instalace střešních fotovoltaických panelů o celkovém instalovaném výkonu 99,36 kWp.