Řešení osobní i průmyslové hygieny a čistoty. Zastoupení značek Karcher - vysokotlaké mycí stroje, vysavače, podlahové mycí a zametací stroje. KIMBERLY CLARK - dávkovače, mýdlo, toaletní papír, papír. ručníky, průmyslové utěrky, pracovní obleky a rukavice.

Sedláček Kärcher
Kärcher Tork

Služby

Rozsáhlou činností společnosti je jednorázové i trvalé čištění a úklid budov, provozů, technologií, vysokotlaké čištění, povrchové úpravy, mobilní tryskací práce, pokládky a renovace dřevěných podlahúdržba zeleně.

Jednorázové čištění

Jednorázové čištění využívají zákazníci pro práce, které nemají denní charakter (perioda čištění je obvykle větší než měsíc). Jedná se zpravidla o čištění provozůtechnologiíčištění budov, oken, fasády, podlahovin apod. Zde je opět pro zákazníka výhodou zkušený tým pracovníků, který provede práci rychlekvalitně, s potřebnou výbavou, která by se zákazníkovi často nevyplatila kupovat díky méně častému využití. Jednorázové čištění samozřejmě zahrnuje i likvidaci nebezpečných odpadů.

V rámci jednorázového čištění řešíme tyto požadavky:

Čištění a odmašťování

 • Odmašťování povrchů vysokotlakou technikou s ohřevem vody
 • Vysokotlaké čištění rotační tryskou (vodní fréza)
 • Chemické čištění povrchů
 • Likvidace odpadů (prací vody, ropné produkty, nebezpečné odpady)
 • Čištění výrobních linek, strojů a zařízení, ocelových konstrukcí, betonových konstrukcí, fasád, opláštění budov, nádrží

Čištění a odmašťování

Povrchové úpravy

 • Odstranění starých nátěrů, rzi a nečistot
 • Čištění extrémním tlakem (vodní paprsek)
 • Tryskání křemičitým pískem s vodní clonou
 • Nátěry a nástřiky nátěrových systémů
 • Otryskávání ocelových konstrukcí, jeřábů, nádrží, stavidel, segmentů, betonových konstrukcí

Povrchové úpravy

Sanace a likvidace azbestu

Provádíme sanaci objektů, odstraňování a likvidaci azbestu. Zajišťujeme akreditovaný průzkum výskytu azbesových materiálů, vypracování rámcového projektu sanace a měření koncentrace azbestu v ovzduší.

Sanace a likvidace azbestu

Výškové čištění a mytí

Výškové čištění vnitřního vybavení výrobních hal: vzduchotechnika, elektrorozvody, rozvody vody, plynu se provádí v pravidelných intervalech tak, aby nedocházelo k padání nečistot do výrobních strojů, linek a nezvyšovalo nebezpečí požáru. Výškové čištění také zahrnuje mytí fasád, střech, čištění okapů, nedostupných oken atd.

Podstropní čištění haly na výrobu televizorů.

Podstropní čištění haly na výrobu televizorů

Mytí vnitřního opláštění haly po vyhoření výrobní linky

Mytí vnitřního opláštění haly po vyhoření výrobní linky

Strojní hloubkové mytí, impregnace podlah

Strojní hloubkové mytí podlah se provádí jako doplněk klasického mopování v pravidelných intervalech, aby nedocházelo k zamývání podlah a tím se výrazně prodlouží životnost podlahy.

Hloubkové mytí průmyslových podlah s následným ošetřením v závodě na výrobu automobilů.

Strojní hloubkové mytí, impregnace podlah

Výsledek hloubkového mytí dlažbové podlahy v kotelně po havárii komína.

Výsledek hloubkového mytí dlažbové podlahy v kotelně po havárii komína

Impregnace podlah je následná operace po hloubkovém strojním mytí. Provádí se pro zjednodušení každodenního úklidu tím, že vytvoří film, který zabrání vnikání nečistot do pórů podlahoviny, šetří čas a náklady na úklid. Podle zvoleného druhu impregnace lze zvýšit vodivost podlahy v závodech, které to vyžadují.

Ošetření hloubkově umyté průmyslové podlahy.

Ošetření hloubkově umyté průmyslové podlahy

Hloubkovým mytím a následnou impregnací dokážeme zrenovovat i již velmi opotřebené PVC nebo linoleum tam, že jeho vzhled působí nově.

Mytí a impregnace PVC.

Mytí a impregnace PVC

Opravy a rekonstrukce betonových podlah

Rekonstrukce podlah zahrnuje odstranění nepevných částí a to frézováním nebo brokováním, poté vystěrkování opravnou hmout a aplikace nátěrového systému.

Opravy a rekonstrukce podlah

Odstraňování graffiti je dnes jedním z důležitých doplňků čištění a úklidů.

Odstraňování graffiti

Čištění koberců a sedaček - realizujeme v časech nenarušujících pracovní dobu zákazníka

Čištění koberců a sedaček

Trvalé úklidy

Odborně provedený trvalý (pravidelný) úklid přináší zákazníkovi větší prostor pro vlastní činnost tím, že přenese veškeré starosti spojené s úklidem a hygienou na dodavatele úklidu.

Trvalé úklidy

Uděláme za vás

 • efektivní nastavení úklidu
 • přesnou kalkulaci a rozklad úklidu (zákazník přesně ví, co platí)
 • správný výběr chemických čistících prostředků
 • doplňování hygienických potřeb
 • splnění požadavků na ochranu životního prostředí a bezpečnost práce
 • péče o úklidový personál - úklidoví pracovníci jsou našimi změstnanci - zákazníkovi odpadá starost s personálním zabezpečením úkidového personálu, náhradou pracovníků v době nemoci či dovolených
 • zajištění oprav a údržby čistících strojů a pomůcek

Přinášíme zkušené úklidové pracovníky školené v oblasti:

Mytí soklů a stěn, aby nedošlo k poškození malby.

Mytí soklů a stěn, aby nedošlo k poškození malby.

 • BOZP a ochrany životního prostředí
 • práce s chemickými přípravky a technologií úklidu
 • ochrany a zachování svěřených hodnot zákazníka
 • systémovou úklidovou výbavu

Standartní vybavení úklidového vozíku.

Standartní vybavení úklidového vozíku

Úklid

Zákazníkovi, který uvažuje o dodavatelském úklidu předkládáme po zjištění rozsahu zadání a požadavcích návrh optimálního úklidu s podrobnou finanční kalkulací za úklid, jaký počet pracovníků daný rozsah zvládne, jaká bude výbava čisticích strojů a pomůcek apod.

Po dohodě a podepsání smlouvy o dílo jsou dosazeni prověření a vyškolení úklidový pracovníci v oblasti své odbornosti, ze základních pravidel chování vůči zákazníkovi a svým spolupracovníkům při výkonu práce, ze zachování hodnot zákazníka, dále pak z BOZP, PO, EMS, ze směrnic, pracovního řádu a odpadového hospodářství zákazníka dotýkající se činnosti na pracovišti, oblečeni do jednotného oblečení a vybaveni kontrolním listem (pracovním postupem) jejich každodenní úklidové činnosti. V průběhu spolupráce jsou pružně upravovány požadavky na zmenšování či zvětšování objemu prací, řešeny požadavky na jednorázové práce, hygienické vybavení apod. Kontrola kvality úklidu je přenášena již na ten nejnižší stupeň - úklidového pracovníka. Každý pracovník, než potvrdí splnění pracovního úkonu v kontrolním listě, sám ověřuje kvalitu úklidu. Následuje kontrola úklidu vedoucím úklidové skupiny. Tato kontrola je prováděna denně. Vyšší kontrolou je pak kontrola z pozice Koordinátora a výstupního kontrolora úklidových skupin, která probíhá jeden až dvakrát týdně. Nejvyšší kontrolou je pak kontrola zástupce oddělení Kvalita a kvalifikace společnosti formou osobní přítomnosti či dotazníků.

Čtyřbarevný systém

Používáme v úklidu čtyřbarevný systém, což znamená, že úklidové pomůcky mají čtyři různé barvy, které jsou přísně přiděleny určitým oblastem. Jsou to: modrá pro generální oblasti (kanceláře), červená pro sanitární oblasti (toalety) atd. Tak máme zajištěno, že stejná utěrka, která byla použita na WC, nebude použita v kanceláři nebo dokonce v kuchyňce. Nepoužitím takového systému nejen, že se nedá hovořit o jakékoliv kvalitě úklidu, ale nabízí se přímo otázka o usnadněném přenosu bakterií a infekcí prostřednictvím jednoho hadru, který měl naopak přispět k jejich likvidaci.

Úklid administrativních objektů

 • kanceláře, zasedací místnosti, archívy, učebny apod.
 • chodby, vestibuly, schodiště
 • sociální zařízení, šatny, sprchy, toalety
 • kuchyňky, jídelny
 • třídění odpadů

Úklid výrobních objektů - výrobní haly, sklady, rampy / Úklid specifických prostor - ESD zóny, čisté prostory podle tříd ISO

Úklid výrobních objektů / Úklid specifických prostor

Pokládka a renovace podlah

Společnost Sedláček s.r.o. se také zabývá pokládkou, rekonstrukcí a renovací dřevěných podlah, plovoucích podlah a linolea.

Pokládka PVC a linolea včetně úpravy povrchů před pokládkou. Široký výběr materiálů v naší provozovně v Příbrami.

Pokládka PVC a linolea

Rekonstrukce a renovace dřevěných podlah, opravy podkladů, roštů, broušení, tmelení, lakování, olejování, tónování, vyznačování hřišť na sportovních podlahách.

Rekonstrukce a renovace dřevěných podlah

Pokládky podlah do tělocvičen, tanečních a kulturních sálů, komerčních prostor, bytů a rodinných domů.

Pokládky podlah

Materiálem pro pokládku u nás mohou být parkety, plovoucí podlahy, korek, vrstvené vlysy, masivní prkna, exotické dřeviny apod.

Materiálem pro pokládku

Úprava zeleně

Realizujeme výsadbu porostů, kůrování, pletí, chemické postřiky, provzdušňování trávníků, kultivaci stávajících porostů...

Zeleň