Řešení osobní i průmyslové hygieny a čistoty. Zastoupení značek Karcher - vysokotlaké mycí stroje, vysavače, podlahové mycí a zametací stroje. KIMBERLY CLARK - dávkovače, mýdlo, toaletní papír, papír. ručníky, průmyslové utěrky, pracovní obleky a rukavice.

Typ zobrazení:
kategorie půjčovna
Zelená linka: 800 190 190 Kontaktujte nás na Facebooku Jednorázové služby Jednorázové služby

Náhradní plnění

Co je to náhradní plnění za zaměstnance se zdravotním postižením?

Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. § 81 ukládá zaměstnavateli (včetně státních institucí) s více než 25 zaměstnanci povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, přičemž povinný podíl těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců je stanoven ve výši 4 % >.

Za nesplnění této povinnosti je zaměstnavatel povinen odvést do státního rozpočtu za každou osobu se zdravotním postižením, kterou by měl zaměstnávat, ročně 2,5 násobek průměrné mzdy. Odvod do státního rozpočtu poukazuje zaměstnavatel do 15. února následujícího roku do státního rozpočtu prostřednictvím úřadu práce, v jehož územním obvodu je sídlo zaměstnavatele, který je právnickou osobou, nebo bydliště zaměstnavatele, který je fyzickou osobou.

V případě, že sami nezaměstnáváte potřebný počet zaměstnanců se zdravotním postižením, můžete tuto povinnost splnit odebráním výrobků nebo služeb od organizací zaměstnávajících více než 1 rok 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením, např. od naší společnosti.

Příklad: V případě, že zaměstnáváte 25 osob, musíte buď:

 1. zaměstnat jednoho pracovníka se zdravotním postižením, nebo
 2. odebrat zboží či služby v daném roce v hodnotě 218 575,- Kč bez DPH od organizace, která může poskytovat náhradní plnění (zaměstnavatelé zaměstnávající více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků chráněných dílen provozovaných občanským sdružením, státem registrovanou církví nebo náboženskou společností nebo církevní právnickou osobou nebo obecně prospěšnou společností, nebo zadáváním zakázek těmto subjektům nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám) nebo
 3. odvést do státního rozpočtu 78 063,- Kč

Pozn.: Při výpočtu se vychází z průměrné měsíční mzdy za rok 2018 ve výši 31 225,- Kč.

Způsob výpočtu náhradního plnění:

Při výpočtu náhradního plnění se celkový objem plateb bez DPH za výrobky či služby odebrané ve sledovaném roce od organizace, která zaměstnává více jak 50 % zaměstnanců se zdravotním postižení, vydělí sedminásobkem průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí sledovaného kalendářního roku vyhlášené MPSV.

Orientační tabulka povinného podílu zaměstnanců se zdravotním postižením platná pro rok 2018
Počet zaměstnanců *
PP ZPS (4%) osob 0
Roční povinný podíl při nesplnění PP 0 Kč
Ekvivalent PP odebráním zboží (bez DPH) 0 Kč
Vaše měsíční úspora 0 Kč

PP - povinný podíl zaměstnanců se zdravotním postižením
* Minimální počet zaměstnanců

Příklady způsobu výpočtu:

V případě, že Váš průměrný přepočtený počet zaměstnanců (viz § 15 vyhláška č. 518/2004) je pro letošní kalendářní rok 56, je Váš povinný podíl stanoven na 2 zaměstnance (4 % z 56 je 2,24 zaokrouhleno matematicky na 2).

Máte tedy zákonnou povinnost:

 • a) zaměstnávat 2 osoby se zdravotním postižením, nebo
 • b) odvést do státního rozpočtu do 15. února následujícího kalendářního roku částku odpovídající 2,5 násobku průměrné měsíční mzdy. Průměrná mzda za rok 2018 činí 31 225,- Kč
  2,5 × 31 225,- × 2 zaměstnanci = 156 125,- Kč
  Máte tedy povinnost odvést do státního rozpočtu cca 156 125,- Kč, nebo
 • c) odebrat zboží či služby od organizace, která může poskytovat náhradní plnění, a to v hodnotě sedminásobku průměrné měsíční mzdy
  7 × 31 225,- × 2 zaměstnanci = 437 150,- Kč bez DPH.
  Při odběru zboží z našeho sortimentu splníte nejen zákonnou povinnost, ale peníze místo odvodu do státního rozpočtu využijete efektivněji na nákup zboží a služeb.
 • d) provést kombinaci možností uvedených v bodech a) až c).
Zapomenuté heslo

Vysavač kobercový KÄRCHER T 10/1

Vysavač kobercový KÄRCHER T 10/1

bez DPH: 4 700 Kč

další akce
Koleno plast svorkový systém KÄRCHER, DN 35 mm

Koleno plast svorkový systém KÄRCHER, DN 35 mm

bez DPH: 469 Kč

další novinky
KÄRCHER P&C 1 l - čistič plastů

KÄRCHER P&C 1 l - čistič plastů

bez DPH: 115 Kč

další výprodej

Sedláček s.r.o. - Česky Sedláček s.r.o. - English Sedláček s.r.o. - Deutsch Sedláček s.r.o. - Russia Sedláček s.r.o. - Francais Sedláček s.r.o. - Espanol Sedláček s.r.o. - Italiano Sedláček s.r.o. - Slovensky Sedláček s.r.o. - Polski
homepage naše společnost služby půjčovna servis zaměstnání obchodní podmínky náhradní plnění dotazy aktuality mapa kontakt
Kärcher čističe pro profesionály :: Kärcher pro dům a zahradu :: Cestování na motorkách :: Relaxujte jako nikdy předtím